Σύνθετη αναζήτηση

Αναζητήστε συναυλίες κατά τις οποίες ερμηνεύθηκαν έργα ενός Συνθέτη ή συνέπραξε ένας Μουσικός, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματός του.

Καθώς πληκτρολογείτε ένα όνομα (1), εμφανίζονται προτάσεις αναζήτησης· παρακαλούμε επιλέξτε ποιον Συνθέτη ή ποιον Μουσικό θέλετε να αναζητήσετε από τις προτάσεις που εμφανίζονται (2).

Αναζητήστε συναυλίες που έλαβαν χώρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Πατήστε το βέλος (1) και στη συνέχεια επιλέξτε τον συναυλιακό χώρο (2). Οι χώροι συναυλιών κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά.

 

Αναζητήστε συμφωνικές συναυλίες, συναυλίες όπερας, μουσικής δωματίου, εκδηλώσεις εκτός έδρας ή συναυλίες για όλη την οικογένεια. Πατήστε το βέλος και στη συνέχεια επιλέξτε το είδος της συναυλίας.

Περιορίστε την αναζήτησή σας σε μία καλλιτεχνική περίοδο. Πατήστε το βέλος και στη συνέχεια επιλέξτε την καλλιτεχνική περίοδο.

Περιορίστε την αναζήτησή σας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό εύρος, ορίζοντας την παλαιότερη ημερομηνία διεξαγωγής συναυλιών που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σας. Πατήστε το ημερολόγιο και στη συνέχεια επιλέξτε τον μήνα, το έτος και την ημερομηνία.

Περιορίστε την αναζήτησή σας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό εύρος, ορίζοντας τη νεότερη ημερομηνία διεξαγωγής συναυλιών που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σας. Πατήστε το ημερολόγιο και στη συνέχεια επιλέξτε τον μήνα, το έτος και την ημερομηνία.