Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Πρόεδρος

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος

Αντιπρόεδρος

Βενετία Βιλδιρίδου


Μέλη

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Σταύρος Μπακατσέλος
Χριστίνα Πουλίτση