Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 2022, φωτογραφία της Μαρίας Γραμματικού

Διαγωνισμός μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού - Φεβρουάριος 2023

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και έως και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Οι προς πλήρωση έξι (6) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού έχουν ως εξής:

Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου / Κορυφαίας Α’ στα φλάουτα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου / Κορυφαίας Α’ στα τύμπανα

Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου / Κορυφαίας Β’ στα κρουστά με υποχρέωση στα τύμπανα

Γ. 5η Κατηγορία
α. Δύο (2) θέσεις Μουσικών (Tutti) στα πρώτα βιολιά
β. Μία (1) θέση Μουσικών (Tutti) στα δεύτερα βιολιά

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, εδ. β της ΥΥΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836, η υποχρέωση υποβολής πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη στην, μετά παρέλευση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, κρίση προς μονιμοποίηση των επιτυχόντων και όχι στην φάση της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και το γενικό πρόγραμμα, με την επιφύλαξη να τροποιηθεί αναλόγως των αιτήσεων, έχει ως εξής:

23 και 24 Φεβρουαρίου 2023: ακρόαση για τις θέσεις Mουσικών tutti στα βιολιά
25 Φεβρουαρίου 2023: ακρόαση για τη θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Α' στα φλάουτα
26 Φεβρουαρίου 2023: ακρόαση για τη θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Α' στα τύμπανα
27 Φεβρουαρίου 2023: ακρόαση για τη θέση Κορυφαίου/Κορυφαίας Β' στα κρουστά

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ως άνω προγράμματος αναλόγως του πλήθους των αιτήσεων. Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα δημοσιευθεί μετά το πέρας των αιτήσεων. Θερμή παράκληση προς τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, να επικοινωνήσουν μαζί μας (+30 210 7257601, 602 και 603, papostolidis@koa.gr), ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους και να προμηθευθούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους για την Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, έως και την 14η Φεβρουαρίου 2023, να υποβάλουν αυτοπροσώπως και ώρες από 11:00 έως 14:00 ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1, 11521, Αθήνα) ή να αποστείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο papostolidis@koa.gr, υπογεγραμμένη αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Τόσο η αίτηση, όσο και η προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, καθώς και η εξεταστέα ύλη, βρίσκονται διαθέσιμες προς μεταφόρτωση επιλέγοντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

α. για την αίτηση επιλέξτε εδώ.
β. για την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξτε εδώ.
γ. για την εξεταστέα ύλη, που περιλαμβάνει και τα ορχηστρικά αποσπάσματα, επιλέξτε εδώ.
δ. για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξτε εδώ.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Από τη Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών